hoofdmenu
home
Missie en visie
Wat en wie is Esocratia?
Een positieve instelling
Contact
Fotogalerij
English
serv3
Liefde voor wijsheid
Teambuilding
Coaching
Stoelmassage
Lichaam, geest en ziel
 
 
 
 
foto2

Denktank Delphi

x

Hoe kan techniek samen met spiritualiteit goed uitpakken in de praktijk ?

MISSIE:

Ik wil een groep gemotiveerde mensen zinvol bij elkaar brengen om ideeën
over een goede, gezonde en gelukkige moeder aarde te verzamelen en te
reflecteren in de praktijk. Dit zal zich wellicht in de vorm van educatie of
producten op kleine of grote schaal manifesteren, maar zeker in de vorm
van positieve gedachten en woorden.

Een gelukkige moeder aarde heeft veel met de omgang met onszelf en onze
eigen omgeving te maken. In die zin wil ik technici een platform bieden
voor hun producten ter oplossing van thema's zoals energie en water.
Filosofen, natuurkundigen en gezondheidsautoriteiten zullen hun
voorstellen spiegelen en bevragen. Natuurliefhebbers kunnen hun
observaties toelichten. Trainers, leraren en coaches zijn ook welkom
om deze spiegelingen weer te verspreiden, en spirituele specialisten
kunnen  waardevolle bijdragen voor al deze ontwikkelingen liefdevol
ondersteunen. Vooral mensen -zonder specifieke functie-, maar gewoon
met een interesse om als aardbewoner hun goede gedachtes uit te
dragen, zijn welkom.                                                                                                            

PLAN (bedankt voor de structuur en opmaak W. Okkels !) :

We hebben twee/maandelijkse  bijeenkomsten in de TOP
(Technisch Ontmoetingspunt) aan een ronde tafel in Delft.
In deze bijeenkomsten hanteren wij de volgende module:

A:

Stilstaan bij evenwicht:

e.g. een evenwicht in en om de mens heen

bewuste keuze van woorden,

zinvolle consumptie etc.

B:

'Vooruit' producten en 'terug' producten:

e.g. zinvolle uitvindingen en ideeën die een platvorm nodig hebben om meer
bekendheid te krijgen, zullen worden voorgesteld.
(energiewinning, oplossingen voor waterzuivering, etc.),
hier is ruimte voor presentaties van speciale ideeën;

C:

'Rond' Educatie:

e.g. voor welke beroepsgroep is bepaalde kennis nuttig, nodig of essentieel?
Bespreken van de vraag hoe deze noviteiten bij onszelf en
anderen passen en hoe ze in een educatief programma
voor volwassenen zinvol zijn en worden.                      

Belangrijke kennis en ervaringen kunnen op een gemeenschappelijke website 
in een forum worden verzameld en zo openbaar toegankelijk worden  gemaakt.

 

 

Technology - Spirituality - Charity

Er is méér tussen hemel en aarde, maar ook tussen techniek en spiritualiteit

DELFT - Wat hebben techniek, spiritualiteit en liefdadigheid met elkaar te maken? Deelnemers aan het symposium Technology – Spirituality – Charity, onderdeel van Denktank Delphi, willen dat op 27 april ontdekken in het Techniek Ontmoetings Punt.

Op het symposium wordt niet alleen gesproken over en getracht een brug te slaan tussen deze twee schijnbare tegenpolen, er wordt ook geld ingezameld voor een goed doel: de bouw van een Tibetaanse school in India. “Want”, zo zegt Guzang Choden, oprichtster van de Stichting Onderwijsproject Tibetaanse Kinderen in Nepal en India, en eigenaresse van de Tibetshop in Delft: “Als je spiritueel denkt, komt de liefdadigheid vanzelf. Ons doel is om onderwijs te promoten, want onderwijs is belangrijk. En wie goed onderwezen wordt, gaat misschien ook beter nadenken.” Gunther Niessen is ook deelnemer aan het symposium.Hij timmert sinds 2000 met zijn Sturmvogel Technology www.sturmvogel-cleanenergy.org, een project voor windenergie, aan de weg. Samen met Myriam van Ast-Stork, organisator van het Filosofisch Café en oprichtster van Denktank Delphi, zetten de twee zich in voor een succesvol
symposium. Over de denktank zegt Myriam: “Met Denktank Delphi www.esocratia.nl/ wil ik een bijzondere groep mensen zinvol bij elkaar brengen om ideeën over een goede, gezonde en gelukkige samenleving te verzamelen en te reflecteren in de praktijk. Ik wil technici een platform bieden voor hun producten die oplossingen aandragen, onder meer op het gebied van energie en water.” Ze zijn elkaar bij toeval tegengekomen, hoewel ze ieder voor zich ervan overtuigd zijn dat toeval niet bestaat. “Ik heb Myriam benaderd, omdat ik op zoek was naar
iemand die iets wilde organiseren om geld in te zamelen voor de school”, zegt Guzang over de samenwerking. Myriam: “Ik had al plannen om dit symposium te organiseren en toen dacht ik dat het leuk zou zijn om dit goede doel eraan te koppelen. Gunther en ik hebben elkaar tijdens het Filosofisch Café ontmoet.” Niessen, wiens Sturmvogel Technology tentoongesteld staat in het Techniek Ontmoetings Punt, zegt: “We moeten de techniek toepassen om ervoor te zorgen dat we in een schone omgeving kunnen leven. Techniek moet de Aarde dienen en niet vervuilen. We moeten niet egoïstisch zijn.” Hij is ervan overtuigd dat het Sturmvogelproject, waarmee op hoogtes tot 3000 meter windenergie gewonnen kan worden, dè oplossing voor het energieprobleem biedt. “Er is daarboventweehonderd keer méér energie dan we ooit nodig hebben. Een half procent daarvan is voldoende om in onze behoefte te voorzien. Wij zijn dan ook vastbesloten om het voor elkaar te krijgen. Dat kost tijd, maar ja, vroeger vonden de mensen de telefoon ook niks en de auto ook niet.” Komende vrijdag zijn er tussen 13.30 en 17.00 uur workshops, voordrachten en gesprekken en worden er fragmenten uit de film ‘What the Bleep do we know’ besproken. Daarna is er Tibetaanse thee en koekjes en zelfgemaakt biologisch/vegetarisch eten. Kees-Jan Polderman geeft om 19.00 uur een concert met Tibetaanse klankschalen. De jazzband Ngazzokah begint om 21.00 uur te spelen. Over de reden om toch vooral te komen, zegt Myriam: “De bedoeling is dat de Delftse mannen en vrouwen elkaar ontmoeten in een omgeving waar techniek en spiritualiteit samengaan. En als mannen en vrouwen elkaar ontmoeten, komt er een kindje, in dit geval ons liefdadigheidsdoel: de Tibetaanse school. Ik hoop op veel ontmoetingen, waarbij veel wordt gedacht, gevoeld en gedanst.” Gunther: Kom concreet ervaren dat ‘Clean Energy’, schone energie, dè oplossing is. Wat we doen is misschien een spreekwoordelijke druppel, maar dan introduceren we de druppeltechniek en laten we zien dat het hélpt als we maar blijven ‘trommelen’ en de boodschap overbrengen.” Guzang: “Je zou moeten komen om aandacht te geven aan Moeder Aarde en aan de mensen die het minder hebben dan jezelf. Dan doe je ”(MdW) Het symposium in het Techniek Ontmoetings Punt aan de Hippolytusbuurt 14 begint op vrijdag 27 april om 13.30 uur, maar later binnenkomen mag altijd. Entree: 10 euro. De inzameling voor de Tibetaanse school vindt plaats door middel van een tombola, maar er zijn ook kaarten, schalen en andere cadeauartikelen uit Tibet, Nepal en India te koop. Geld geven zonder een artikel te kopen kan natuurlijk ook. Kijk ook op www.sotn-wassenaar.nl  

T